Välkommen!

Välkommen!

Välkommen! Det ordet känns bra. När någon säger det, vet jag att jag får komma som jag är. Det finns en plats vid bordet som väntar på mig. Välkommen betyder att jag får träffa andra och blir rikare på vänner och upplevelser.

Guds vackraste ord är välkommen, säger biskop emerita Irja Askola. Därför ska kyrkan också säga välkommen. Inte ett välkommen åt några utvalda utan åt alla som vill stiga in i gemenskapen. Ett riktigt välkommen gör inte skillnad på människor. Det ger rum för mångfald och personliga berättelser om hur livet kan vara.

Foto: Ulrica Wik