BG Åstrand

Stödlista

Johan Westerlund, kyrkoherde, assessor, Karis *
Robert Lemberg, kaplan, Borgå *
Lars-Runar Knuts, fil lic, Åbo *
Anders Wikström, medelanskaffningschef, Helsingfors *
Stefan Vikström, flygkapten, Borgå *
Ulf Vikström, diplomingenjör, Helsingfors *
Virva Nyback, stiftssekreterare för personalvård, Helsingfors *
Monica Heikel-Nyberg, prost, Grankulla *
Åsa A. Westerlund, läkare, viceordförande i kyrkostyrelsen, Karis *
Ulrika Wikström, bibliotekarie, pensionär, Karis *
Stefan Forsén, direktör, Helsingfors *
Anders Blomberg, sjukskötare, Esbo *
Heidi Juslin-Sandin, TM, programchef, ordförande i stiftsfullmäktige, Esbo *
Linda Jordas, teologiekandidat, Helsingfors *
Mats Edman, kaplan, Nykarleby *
Jan-Erik Nyberg, prost, Jakobstad *
Monika Grägg, lärare, Jakobstad *
Cecilia Åminne, lärare, Jakobstad *
Harald Wester, yrkeslärare,Jakobstad *
Rainer Karvonen, bankdirektör, Jakobstad *
Gunilla Nybäck, pensionär, hälsovårdare, Jakobstad *
Catharina Englund, sjukhuspräst, Jakobstad *
Ann-Sofi Nylund, sjukhuspräst, Jakobstad *
Rune Lindblom, församlingspastor, Sundom *
Mikael Forslund, kyrkoherde, Vasa *
Anders Lundström, kaplan, Kvevlax *
Mia Bäck, kyrkoherde, Åbo *
Bror Gammals, verksamhetsledare, Mariehamn *
Jon Lindeman, kyrkoherde, Pålsböle *
Mia Anderssén-Löf, kyrkoherde, Jakobstad *
Kenth Häggblom, statistiker, Jomala *
Carolina Lindström, tf kyrkoherde, Saltvik *
Anne Peltomaa, sjukhuspräst, Karleby *
Torolf Back, socionom/diakon
Mikael Busck-Nielsen, församlingspastor, Helsingfors *
Emilia Kontunen, församlingspastor, Vörå *
Benny Andersson, kyrkoherde, Lemland *
Carita Österberg, pensionär, Karis
Karin Westerlund, studerande, Karis
Magnus Engblom, forskningschef, Sibbo *
Iris Wikström, docent, Åbo *
Trygve CederBerg, teol. lic. präst, gymnasielekto i religion och filosofi, Jakobstad *
Eivor Huldén, ekon. lic., Åbo
Henrik Helander, Pensionerad kyrkoherde, Hangö *
Virva Nyback, Stiftssekreterare för personalvård, Helsingfors *
Jenny Airaksinen, Barn- och ungdomsdiakon, Kyrkslätt *
Hanna Jern, t.f. kaplan i Vasa svenska församling *
Gunnel M. Helander, arkitekt, Hangö *
Johan Bärlund, rektor och professor, Helsingfors *
Fredrik Guseff, partisekreterare, Helsingfors *
Karl Gustav Storgårds, Överste i a., Helsingfors *
Ulla-Maj Wideroos, f.d riksdagsledamot, Närpes *
Christel Liljeström, riksdagssekreterare, Sibbo
Åsa Gustafsson, verksamhetsledare, S:t Karins *
Ulla Andersson, pensionär, Mariehamn *
Eva S. Lassus-Paavolainen, Politices magister, Helsingfors
Anita Ismark, pensionerad kommundirektör, Korsnäs *
Bo Pettil, pensionär, Pedersöre *
Gunnar Särs, präst, Vasa *
Ann-Charlott Enlund, ledare för småbarnspedagogik, Nykarleby *
Minna Silfvergrén, kaplan, Lovisa *
Simon Grundvall, socionom, Pargas
Kaj Andersson, kaplan, Vanda *
Greger J Englund, lärare, Kyrkslätt
Henry Byskata, kyrkoherde emeritus, Vasa *
Bernt Sandvik, complaint coordinator, Nykarleby *
Maria Widen, präst, Mariehamn *
Gunvor Kanerva, translator, Helsingfors *
Annette Kronholm-Cederberg, FD, modersmålslärare i gymnasiet, Jakobstad
Hanna Klingenberg, redaktör, Vasa
Staffan Söderlund, prost, Bjärnå *
Tia-Maria Nord, familjerådgivare / präst, Vasa *

Personer markerade med * är röstberättigade