Stödlista

Johan Westerlund, kyrkoherde, assessor, Karis 
Robert Lemberg, kaplan, Borgå
Lars-Runar Knuts, fil lic, Åbo 
Anders Wikström, medelanskaffningschef, Helsingfors 
Stefan Vikström, flygkapten, Borgå 
Ulf Vikström, diplomingenjör, Helsingfors 
Virva Nyback, stiftssekreterare för personalvård, Helsingfors
Monica Heikel-Nyberg, prost, Grankulla 
Åsa A. Westerlund, läkare, viceordförande i kyrkostyrelsen, Karis
Ulrika Wikström, bibliotekarie, pensionär, Karis
Stefan Forsén, direktör, Helsingfors
Anders Blomberg, sjukskötare, Esbo 
Heidi Juslin-Sandin, TM, programchef, ordförande i stiftsfullmäktige, Esbo
Linda Jordas, teologiekandidat, Helsingfors
Mats Edman, kaplan, Nykarleby
Jan-Erik Nyberg, prost, Jakobstad
Monika Grägg, lärare, Jakobstad 
Cecilia Åminne, lärare, Jakobstad 
Harald Wester, yrkeslärare,Jakobstad
Rainer Karvonen, bankdirektör, Jakobstad 
Gunilla Nybäck, pensionär, hälsovårdare, Jakobstad
Catharina Englund, sjukhuspräst, Jakobstad
Ann-Sofi Nylund, sjukhuspräst, Jakobstad
Rune Lindblom, församlingspastor, Sundom
Mikael Forslund, kyrkoherde, Vasa
Anders Lundström, kaplan, Kvevlax
Mia Bäck, kyrkoherde, Åbo
Bror Gammals, verksamhetsledare, Mariehamn
Jon Lindeman, kyrkoherde, Pålsböle
Mia Anderssén-Löf, kyrkoherde, Jakobstad 
Kenth Häggblom, statistiker, Jomala 
Carolina Lindström, tf kyrkoherde, Saltvik
Anne Peltomaa, sjukhuspräst, Karleby
Torolf Back, socionom/diakon
Mikael Busck-Nielsen, församlingspastor
Emilia Kontunen, församlingspastor
Benny Andersson, kyrkoherde
Carita Österberg, pensionär, Karis
Karin Westerlund, studerande, Karis
Magnus Engblom, forskningschef, Sibbo
Iris Wikström, docent, Åbo
Trygve CederBerg, Jakobstad
Eivor Huldén, Åbo
Henrik Helander, Pensionerad kyrkoherde
Virva Nyback, Stiftssekreterare för personalvård
Jenny Airaksinen, Barn- och ungdomsdiakon
Hanna Jern, t.f. kaplan i Vasa svenska församling