Runeberg före sin tid eller i vår tid?

Runeberg före sin tid eller i vår tid?

Det är inte alls säkert att 5 februari är den rätta firardagen för Runeberg. I dopboken här i Jakobstad finns två datum antecknade. Antingen föddes han 5 februari eller 7 februari. Det är möjligt att hans familj ville få kyrkoherden att skriva den 5.2, för det betydde att Johan Ludvig Runeberg i så fall var född på en söndag. Och det var en bra dag. Söndagsbarn, trodde man, skulle få det väl förspänt i livet.

Runeberg skrev flera psalmer. I en av dem skriver han så här: ”Om nära, om i fjärran land en mänska bo vill fästa … på slätt, på berg, hur skild i färg och språk och stam hon träder fram, är hon ändå din nästa”. Här var han definitivt före sin tid. Runeberg skulle ha sett flyktingarna och migranterna som kommer till Europa som våra medmänniskor.

Hade Runeberg stått vid Medelhavets strand, sett flyktingbåtarna bland höga vågor, så hade orden i hans psalm suttit bra: ”Det är din nästa som du ser. Så följ då ordets lära och skynda, där han fallit ner, att hjälpa, stöda, bära.”