BG Åstrand

Röster om BG”Bo-Göran Åstrand representerar för mig ett modernt ledarskap, ett lyssnande ledarskap. Han vet hur en församling fungerar och han vet vad som krävs av en biskop i nutid. BG vill jobba tillsammans med oss alla och det är en förutsättning för att våra församlingar och vårt stift skall må bra.” – Ulla-Maj Wideroos, politker, förtroendevald
Ulla-Maj Wideroos

”Jag vill ha en folknära biskop som kan kommunicera med eftertanke, livserfarenhet och respekt. En biskop som har liberala värderingar och som kan bemöta mänska som mänska. Av de två kandidaterna är mitt val därför enkelt – min röst går till Bo-Göran Åstrand.”
– Lotta Keskinen, lekmannaelektor

Lotta Keskinen
Min röst kommer att gå till Bo-Göran Åstrand i biskopsvalet. Han har förmågan att fokusera på det väsentliga i de många svåra frågor som kyrkan står inför. Han har ett gott omdöme när han tar ställning i de här frågorna. Respekten för människor och deras situation är utmärkande för hans tänkande, samtidigt som tänkandet inte saknar teologisk skärpa.
Bo-Göran har också en känsla för församlingen och kyrkan som gemenskap; Tron är något som delas. Han har också en bred erfarenhet av kyrkans arbete på olika nivåer, från församling till kyrkomöte. Hans långa meritlista inger trygghet. Jag ställer mig gärna bakom Bo-Göran i biskopsvalet.
-Robert Lemberg, kaplan i Agricola församling
Robert Lemberg
Kyrkans framtid hänger på två faktorer: Hur kyrkan kan göra sej hörd och förstådd i den offentliga diskussionen och hur församlingarna klarar av framtidens ekonomiska och strukturella utmaningar. Biskopen i stiftet är central när det gäller båda.
Bo-Göran har en klarsyn och en förmåga att formulera sej koncist och tydligt i teologiska frågor. Han har i kyrkomötesarbetet visat en konsekvent linje i att styra vår kyrka mot en framtid i samtiden.
I framtiden kommer samarbetet mellan församlingar att bli allt viktigare. Bo-Göran är en föregångare på detta område! Han har varit aktiv i att bygga samarbetsnätverk i stiftet: Kustens It och nu ett svenskspråkigt centralregister. Han kan visa på konkreta resultat.
– Åsa A. Westerlund, kyrkomötesombud, vice ordförande för kyrkostyrelsens plenum
Åsa A. Westerlund

Vi har två biskopskandidater. Var och en av dem har sina meriter och sina svårigheter. Den biskop som bli vald blir också min biskop och högsta förman. En biskop är för mig ändå inte bara en högsta chef för stiftets församlingars anställda, han är ännu mera den samlande kraften för de olika församlingarna, och den som gör kyrkans röst hörd på ett konkret sätt i samhällsdebatten. Det är därför jag tycker BG är den bästa kandidaten. BG har en lång och gedigen erfarenhet som kyrkoherde och församlingspräst, som kyrkomötesombud. Han har deltagit aktivt i stiftets utvecklingsarbete i olika sammanhang. Han har tidigt visat sin förmåga att tänka och formulera sig självständigt teologiskt. Han gör sig förstådd när han talar som vår kyrkas röst i samhället och i den ekumeniska gemenskapen. Min egen erfarenhet av BG som förman gör mig trygg. Han har visat förståelse och ett genuint intresse för familjerådgivningsarbetets annorlunda karaktär. Att vi i det arbetet verkar i det som är församlingslivets kärna, våra nära relationer. Han har en fenomenal förmåga att hålla många bollar i luften och hantera stress. Han litar på sina medarbetare. När han talar om att leva församlingsliv tillsammans är det inte tomma ord. Av de fyra kandidaterna är valet därför klart för min del. Jag väljer att ge BG min röst.
– Jan-Erik Nyberg

Jan-Erik Nyberg


Jag har känt BG i 30 år. Han har alltid väckt förtroende genom sin ärliga och inlyssnande livshållning. Han väjer inte för svåra frågor utan går en personlig och ingående brottningskamp som ger hans teologiska linje ett djup som man behöver som biskop. BG har också en lång erfarenhet av församlingsliv och ledarskap som kyrkoherde och detta konkreta arbete i församlingslivet är mycket viktig för en biskop. Som grädden på moset har BG i många år suttit i kyrkomötet och haft andra tunga förtroendeuppdrag som både gett ovärderlig kompetens och talrika kontakter inom och utanför vårt stift. BG har också i ord och handling visat att vill ha en kyrka där alla ryms med. En sådan biskop vill jag ha!
Trygve Cederberg, präst och gymnasielektor i religion och filosofi

Trygve Cederberg


BG har mitt förtroende för att han lyssnar och reflekterar,  och är stark nog att kunna ändra ståndpunkt utifrån sina reflektioner. För att han vågar säga till då någon tror sig äga uttolkningen av Guds ord – som nu senast i Kristinestad. För att han är teologiskt tydlig och har en lång kyrklig erfarenhet, hela vägen från församlingsråd till kyrkomöte. För att han inte använder härskartekniker för att få andra att känna sig mindre eller aggressivitet för att få sin vilja igenom.Nästa biskop kommer att leda stiftet genom en tid då det lilla svenska stiftets vara eller icke-vara ligger i vågskålen. Jag vet ingen bättre person att anförtro Borgå stifts framtid åt än Bo Göran!
– Monica Heikel-Nyberg, kaplan, Johannes församling
Monica Heikel-Nyberg

”Om jag som kyrkoherde får problem som jag inte kan lösa. Om jag har gjort bort mig och vill ha hjälp. Om jag behöver vägledning i en svår situation. Om jag hamnar mitt i en mediestorm. Då vill jag kunna kontakta en biskop som är trygg, kunnig, erfaren och vis. En biskop som leder med tro, hopp och kärlek. Därför kommer jag att rösta på BG. #bgsombiskop​ ”
– Mia Bäck, kyrkoherde, Åbo svenska församling 

Mia Bäck

”En biskop behöver integritet, medmänsklighet och teologisk analysförmåga. Det förknippar jag med BG Åstrand. Han har en bred erfarenhet av församlingsarbete och strategisk ledning. Genom sitt arbete i bl.a. kyrkomötet och kyrkliga organisationer känner han väl till stiftet och rikskyrkan. Jag ser honom som den biskop vårt stift behöver.”
– Mia Anderssén-Löf, kyrkoherde, Nykarleby församling

Mia Anderssén-Löf

”Den som är biskop behöver veta hur det är att sitta på minnesstund med vanliga människor som har sorg. Hur de unga familjerna som döper sina barn har det. Han behöver veta hur lätt det är att komma med goda idéer och hur arbetsamt och tålamodskrävande det är att verkställa dem. Men han behöver också veta hur ett initiativ i kyrkomötet skall se ut för att ha en chans att gå igenom, hur ett ecklesiastikråd ser ut och hur trötta kyrkoherdar kan stöttas. Därför BG!”

– Johan Westerlund, kyrkoherde, assessor, Johannes församling

Johan Westerlund

”Jag tror på Bo-Göran som vår nästa biskop. Jag har följt honom i hans arbete på olika plan och i olika sammanhang. Det sägs att av frukterna känner man trädet. Bo-Göran är en trofast människa, såväl i det lilla som i det stora. Den gedigna kännedomen av kyrkans förvaltning och församlingsverklighet, både lokalt och på rikskyrkans plan, har sin grund i en fromhet som endast den som har sitt centrum i Kristus kan bevara i dagens komplexa verklighet. En sådan förankring har Bo-Göran och det gör att han har förmågan att i sin teologi vara öppen mot olika tolkningsperspektiv utan att förlora fokus eller tydligheten i Evangeliet och ett kristet liv här och nu. Bo-Göran har ett pastoralt bemötande av kreti och pleti. Det betyder att han är lyssnande och dialogisk i sin kommunikation. Han äger ledaregenskaper som behövs för att leda, initiera och driva nya lösningar i vardagsarbete, lokalt och på stiftsnivå, utan att hemfalla för frestelsen att använda positionsmakten som medel. En sådan biskop önskar jag vår kyrka och Borgå stift.”
– Virva Nyback, prost, stiftssekreterare för personalvård

”BG är stadigt förankrad i församlingslivet. Han har många års erfarenhet av prästarbetet i praktiken. Eftersom biskopen är prästernas herde är det viktigt att en biskop har den erfarenheten. Genom sitt arbete för helhetskyrkan och Kyrkomötet har BG också ett annat perspektiv. Han har en förmåga att lyfta blicken och han ser de större helheterna och utvecklingslinjerna inom kyrkan och inom vårt samhälle. Det är en förmåga som är viktig hos en biskop när vi lever i en föränderlig tid. Med fötterna stadigt på jorden och i församlingsarbetet är BG den som kan visa väg för framtidens kyrka och staka ut framtiden för Borgå stift. Därför stöder jag BG!”
– Mikael Forslund, kyrkoherde, Vasa svenska församling
Mikael Forslund”Jag kommer att rösta på BG därför att jag tycker att han har stor kunskap och lång erfarenhet från både Borgå stift och kyrkan i Finland. Min erfarenhet är att han kan lyssna på olika synvinklar och arbetar för vägar framåt. Mitt i stor arbetsbörda har han förmågan att lyssna och vara närvarande. Hans sätt att engagera sig i människan och samhället visar på en kyrka som bryr sig. När vi i somras ordnade Voff-gudstjänst, visar att BG vågar testa det oprövade (och smått galna). ”
– Catharina Englund, sjukhuspräst i Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet
”Bo-Göran Åstrand har precis den erfarenhet och den teologiska skärpa som den nya biskopen i Borgå stift behöver. BG kan lösa knutar som ser omöjliga ut och samtidigt hela tiden ha medmänniskan i blicken.”
– Heidi Juslin-Sandin, ordförande för stiftsfullmäktige i Borgå stift
”Stiftet behöver en ledare som har en reell överblick av den verklighet som församlingarna jobbar med och de frågor som kyrkan som organisation står inför. En orädd ledare som har erfarenhet med att jobba både i det stora och i det lilla. En präst, en chef, en människa som vill att vi möter framtiden tillsammans. Bo-Göran Åstrand är en sådan ledare och jag ser framemot att få följa honom.” – t.f. kyrkoherde Carolina Lindström, Saltviks församling, Åland

Carolina Lindström