BG Åstrand

Min vision – ”Tillsammans kan vi mera”

Församlingen ska vara en gemenskap som visar gästfrihet och en plats där vi kan dela livet och tron med varandra. Det är när människor möts som det här blir verklighet. Då är kyrkan på riktigt. I världen, med ord och handling. Därför trivs jag då jag får vara bland människor som berättar om sitt liv och lyssnar på varandra.
Arbetet i församlingen är utmanande idag. Därför behöver vi ett bra samarbete mellan de anställda, förtroendevalda och de frivilliga medarbetarna. Mina bästa stunder i arbetet är när vi drar åt samma håll och hjälps åt. Då kommer vi långt. Här finns inte rum för solister.
Tillsammans, anställda, förtroendevalda, medlemmar, bygger vi en kyrka som lever i gemenskap med Gud, gläds över frälsningen i Jesus Kristus och visar omsorg om medmänniskorna och skapelsen.

Som biskop skulle jag arbeta tillsammans med alla de goda krafter som vill vara med och bygga en sådan kyrka.

Evangeliet om Guds frälsning, försoning och kärlek färdas genom tiden. Det är oförändrat. Men diakronos måste kombineras med synkronos. Budskapet skall tillämpas i tiden. Den tillämpningen kan se olika ut i olika tider.

Bo-Göran Åstrand i Kyrkpressen 2/2019