”Jag är begränsad – men det är väl du också”

”Jag är begränsad – men det är väl du också”

På Ungdomens Kyrkodagar hörde jag ett tänkvärt anförande av Alaric Mård. Alaric har en cp-skada som främst syns genom ett annorlunda rörelsemönster och försämrad balans. Alaric berättade att det här inte hindrade honom från att ha en bra uppväxttid. Men han fick andra perspektiv. Han upptäckte hur mycket det betydde att kompisarna fanns där och att han fick vara den han är. Varken hjälte eller martyr utan en helt vanlig människa med begränsningar.

Alaric sade att han har insett att det fanns saker som han ville göra, men inte kunde. Och han fortsatte med att säga att vi alla har våra begränsningar. Vi är människor med begränsade valmöjligheter eftersom vi inte klarar av allt och har begränsade krafter. Det är något som vi alla upptäcker, förr eller senare.

Just där möts vi som människor och inser att vi behöver varandra. Då är vår begränsning egentligen en tillgång, för vi påminns om att vi behöver varandra. Därför tänker jag att tillsammans kan vi mera.