Att se på världen genom ett nyckelhål eller öppna hela dörren?

Att se på världen genom ett nyckelhål eller öppna hela dörren?

I slutet av januari efterlyste lärarförbundets ordförande Christer Holmlund en diskussion om var gränsen går när elever kan vägra delta i undervisningen med hänvisning till sina värderingar. Orsaken var att några elever valt att bli borta från en lektion eftersom de ansåg att en film som visades innehöll för mycket sex. Filmen hörde samman med ett projekt om jämlikhet och likvärdighet.

Holmlund ger inte ett direkt svar på vad man borde ha gjort. Istället efterlyser han en diskussion och tar som exempel evolutionsteorin som lärs ut på biologitimmarna. Han frågar sig om en elev till exempel kan lämna bort undervisningen om evolutionsteorin om man inte tror på den.

Att bli borta från timmarna när evolutionsteorin behandlas tänker jag att skulle vara detsamma som att få skygglappar påsatta. För att uppfatta tillvarons mångdimensionalitet är det nödvändigt att ta del av vetenskapens rön och framsteg. Bibelns skapelseberättelse kan inte ersätta vetenskapens berättelse.

Istället ser jag möjligheten till en fascinerande kombination av vetenskap och tro. Tanken på att Gud kontinuerligt skapar genom evolutionen är hisnande. Där framstår Gud som alltings djupaste orsak och tillvarons mening samtidigt som vetenskapen har en oändlig tillvaro att upptäcka bit för bit.

Det är sant som familjerådgivaren Leif Westerlund skriver i en kolumn angående vår vilja att se hela verkligheten och dess mångdimensionalitet: ”Man kan välja att titta på omvärlden genom nyckelhålet eller öppna hela dörren och titta ut för att se hur världen egentligen ser ut.” Det tror jag att är viktigt att komma ihåg då vi möter 14-15 åringarna i skriftskolan.