BG Åstrand

Arbete och uppdrag

Jobbar som kyrkoherde i Jakobstads svenska församling sedan 2007

Församlingspräst sedan 1991

Tredje perioden i kyrkomötet (snart 12 år)

Ansvarig för Centralregistret i Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet sedan 2008

Styrelseordförande i KREDU (Kristliga Folkhögskolan i Nykarleby)

Medlem i direktionen för Seurakuntaopisto som utbildar även svenspråkiga kyrkliga barnledare

Viceordförande i styrelsen för Fontana Media som ger ut Kyrkpressen

Examen i ledning av församlingsarbete och Kyrkans ledarskapsutbildning Kirjo II

Tidigare uppdrag bl.a.

Ordförande i direktionen för Kustens IT

Fullmäktigeordförande i Finlands kyrkas prästförbund 2016-2017

Fullmäktigemedlem i Kyrkans Akademiker AKI 2014-2017

Medlem i delegationen från Finlands ev.luth. kyrka för besök hos påven Franciskus 2015

Medlem i kyrkostyrelsens delegation för kyrkans strategiarbete Pyhä-Helig 2009-2010

Ordförande för Ekumeniska Rådets i Finland svenska sektion 2007-2009

Ordförande för redaktionsrådet vid Enheten för kommunikation och information vid Kyrkans central

för det svenskspråkiga arbetet 2005-2006

Medlem i delegationen för lärosamtal med Finlands baptistsamfund 2007-2009

Medförfattare till konfirmandboken Mitt i allt